Resc-U™ er et patentsøkt alarmsystem for varsling av fall under arbeid i sikkerhetsline.

Systemet er utviklet av Sea Solutions AS og produseres i Norge.

  • Med Resc-U™ alarmsystem er risikoen for hengetraume redusert til et minimum
  • Resc-U™ alarmsystem er kostnadsbesparende
  • Resc-U™ alarmsystem redder liv

Hengetraume er en livstruende situasjon som kan oppstå så tidlig som 10 - 15 minutter etter at man har blitt hengende i selen.
Resc-U™ alarmsystem fungerer ved at en alarmenhet henges opp i forankringspunktet før fallblokken. Alarmenheten oppdager rykket i sikkerhetslinen som oppstår ved et fall, og sender melding om dette til en sentralenhet (commander) hvor dette varsles med lyd / lys / display, slik at redning kan iverksettes. Hver alarmenhet har unik ID, slik at man vet hvem enhet som er utløst.

Systemet er bygget opp slik at alarmenhetene snakker med hverandre. Dersom en enhet er utenfor rekkevidde for sentralen, så når likevel signalet frem via de andre enhetene eller via repeatere (link) som kan utplasseres rundt i arbeidsområdet. Disse kan også fastmonteres for å dekke et større område permanent. Hver enhet, alarmer og linker har en rekkevidde på opptil 3 - 400 meter. Disse danner også et nettverk slik at denne rekkevidden i prinsipp dobles for hver tilført enhet i systemet.

Artikkelvisninger
3827